CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU

Áp dụng cho việc bán hàng cho khách lẻ có địa chỉ giao hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh & Đà Nẵng như sau:

1. Trường hợp khách hàng mua hàng từ lần 2 trở lên trên website thegioixam.com

  • Tổng đơn hàng trên 5.000.000 giảm 5% chiết khấu
  • Tổng đơn hàng trên 10.000.000 giảm 10% chiết khấu

2. Trường hợp khách hàng đã mua hàng và giới thiệu khách hàng lớn cho thegioixam.com

  • Đơn hàng 10.000.000đ được hưởng 5% hoa hồng.
  • Đơn hàng 50.000.000đ khách hàng sẽ được hưởng 12% hoa hồng.
  • Đơn hàng trên 50.000.000đ khách hàng sẽ được hưởng 15% hoa hồng